Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
ANNUAL FESTIVALS

 

   
   

ANNUAL FESTIVALS

 
TAMIL NEW YEAR DAY - DURMUKHI YEAR 13.04.2016
AKSHAYA THRUTEEYAI 09.05.2016
CHITRA POURNAMI 22.04.2016
SRI NIRUSIMHA JAYANTI 20.05.2016
JESHTABHISHEKAM 19.06.2016
THIRUPAVADAI UTSAVAM 20.06.2016
DAKSHINAYANA PUNYAKALAM 16.07.2016
CHATURMASYA VRATAM BEGINS 19.07.2016
ADI PATHINETTAM PERUKKU 02.08.2016
RIG UPAKARMA 17.08.2016
YAJUR UPAKARMA 18.08.2016
GAYATRI JAPAM 19.08.2016
SAMA UPAKARMA 04.09.2016
CHATURMASYA VRATAM ENDS 16.09.2016
MAHANAVMI 10.10.2016
VIJAYA DASAMI 11.10.2016
TULA SANKARAMANAM  17.10.2016
DEEPAVALI 29.10.2016
KASIKA EKADASI 10.12.2016
ANADYAYANAM BEGINS 15.12.2016
DHANURMASA ARADHANAM 16.12.2016
HANUMAT JAYANTI 29.12.2016
VAIKUNTA EKADASI 08.01.2017
KOODARAI VELLUM  11.01.2017
BHOGI-SRI ANDAL THIRUKALYANAM 13.01.2017
MAKARA SANKRANTI UTTARAYANA PUNYAKALAM 14.01.2017
KANU PONGAL 15.01.2017
ANADYAYANAM ENDS 18.01.2017
RATHA SAPTAMI 03.02.2017
MASI MAGHAM 11.03.2017
GUDI PADVA / UGADI NEW YEAR 28.03.2017
PANGUNI UTIRAM 08.04.2017
TAMIL NEW YEAR - HEY VILAMBI YEAR 14.04.2017
AKSHAYA TRITHEYA 25.04.2017