Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
ANNUAL FESTIVALS

 

   
   

ANNUAL FESTIVALS

 
TAMIL NEW YEAR DAY - HEVILAMBI YEAR 14.04.2017
AKSHAYA THRUTEEYAI 29.04.2017
SRI NIRUSIMHA JAYANTI  
09.05.2017
CHITRA POURNAMI 10.05.2017
JESHTABHISHEKAM 07.07.2017
THIRUPAVADAI UTSAVAM 08.07.2017
DAKSHINAYANA PUNYAKALAM 07.07'2017
CHATURMASYA VRATAM BEGINS 08.07.2017
ADI PATHINETTAM PERUKKU 03.08.2017
RIG UPAKARMA 07.08.2017
YAJUR UPAKARMA 07.08.2017
GAYATRI JAPAM 08.08.2017
SAMA UPAKARMA 25.08.2017
MAHANAVMI /  SARASWATI PUJA 29.09.2017
VIJAYA DASAMI 30.09.2017
TULA  VISHNU PUNYAKALAM / SANKARAMANAM  17.10.2017
DEEPAVALI /  POORVODAYA NARAKA CHATURDASI SNANAM 18.10.2017
KASIKA EKADASI 30.11.2017
ANADYAYANAM BEGINS 03.12.2017
DHANURMASA ARADHANAM 16.12.2017
HANUMAT JAYANTI 17.12.2017
VAIKUNTA EKADASI 29.12.2017
KOODARAI VELLUM  11.01.2018
BHOGI-SRI ANDAL THIRUKALYANAM 13.01.2018
MAKARA SANKRANTI/    UTTARAYANA PUNYAKALAM 14.01.2018
KANU PONGAL 15.01.2018
ANADYAYANAM ENDS 05.02.2018
RATHA SAPTAMI 24.01.2018
MASI MAGHAM 01.03.2018
GUDI PADVA / UGADI NEW YEAR 18.03.2018
PANGUNI UTIRAM 30.03.2018
TAMIL NEW YEAR - HEY VILAMBI YEAR 14.04.2018
AKSHAYA TRITHEYA